П Л А Н

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
Ставівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
на 2020/2021 навчальний рік

Керівник: Друзенко Л.Г.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ

«Формування життєвих компетентностей учнів з метою розвитку конкурентноспроможної особистості»

1. Удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:
 • забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;
 • максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками і навчальними посібниками;
 • оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;
 • особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;
 • впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;
 • посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування української мови у сфері освіти;
 • забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-напівсиротами та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації, дітьми із малозабезпечених сімей;
 • створення власного іміджу навчального закладу;
 • вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • впровадження інноваційної роботи в школі;
 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації освітнього процесу, ефективності управлінської діяльності.
2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми громадянського виховання:
 • удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів;
3. Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.
Читати далі в документі: План роботи школи на 2019/2020 навчальний рік
Читати далі в документі: План роботи методичної ради на 2017 - 2018 н.р.
Читати далі в документі: План роботи методичної ради 2012 - 2013 н.р.

Читати далі в документі: План роботи методичної ради на 2014 - 2015 н.р.

Читати далі в документі: План роботи методичної ради на 2015 - 2016 навчальний рік

Читати далі в документі: Наказ про організацію методичної роботи на 2015 - 2016 навчальний рік

Читати далі в документі: План роботи методичної ради на 2016 / 2017 навчальний рік

Кiлькiсть переглядiв: 4097

Коментарi